Panamanian Jaguars

Fundación Yaguará Panama
September 29, 2016
Media Photo/Video

Photos for News Media Use Only

Jaguar in Cana National Park
Fundación Yaguará Panama

A jaguar named Aquiles recorded by camera traps in Cana National Park, Darien Province, Panama.

Un jaguar llamado Aquiles en el Parque Nacional Cana, Panamá.

Fundación Yaguará Panama