Hirshhorn New Acquisitions: Sze Tsung Leong

Sze Tsung Leong, “Wangjing Xiyuan Third District, Chaoyang District, Beijing” (2003)
March 17, 2015
Media Photo/Video

Photos for News Media Use Only

Sze Tsung Leong, “Wangjing Xiyuan Third District, Chaoyang District, Beijing” (2003)

Sze Tsung Leong, “Wangjing Xiyuan Third District, Chaoyang District, Beijing” (2003)