Halau Ho'omau I ka Wai O Hawaii performs a hula ‘auana

Photo: Katherine Fogden, NMAI
June 14, 2010
Media Photo/Video

Photos for News Media Use Only

Photo: Katherine Fogden, NMAI

Halau Ho'omau I ka Wai O Hawaii performs a hula ‘auana, or new style of hula, at the National Museum of the American Indian.